Boekin1dag

Brainstormsessies, heidedagen, de kick-off van een project. Momenten die vaak bruisen van ideëen, inspiratie en motivatie. Geweldig als u dat momentum benut om iets in gang te zettten!

Projectplannen en -evaluaties, beleidnota’s, businesscases en aanbestedingen. Stukken waar menigeen zijn ziel en zaligheid in legt. Maar hoe zorgt u ervoor dat ze ook vlot tot stand komen en op een breed draagvlak kunnen rekenen? De Boekin1dag formule biedt uitkomst. In één dag – of meerdere dagdelen – bereikt u met minder mensen meer dan anders in weken of wellicht maanden. Tel uit uw winst.

Stappen

De wijze waarop is eenvoudig, inspirerend en doeltreffend. Uw specialisten gaan onder onze regie samen schrijven aan een totaaldocument. We zetten daarbij onderstaande stappen.

> intake: bepalen onderwerpen, indeling en auteurs
> schrijfsessie: op locatie en/of online samen schrijven en ideëen uitwisselen/afstemmen, onder regie van Boekin1dag professional(s)
> aanscherpen: mogelijkheid tot online aanscherpen/aanvullen tekst
> eindredactie: professionele tekstschrijvers zetten puntjes op de ï
> resultaat: tekstdocument, (opgemaakte) pdf, off- of online uitgave

Uniek

Onze aanpak is uniek. Uw auteurs komen in een fractie van de normale tijd tot een tastbaar beter resultaat. Met deze formule slaat u bovendien meerdere vliegen in één klap. Het concept stimuleert creativiteit, bundelt kennis, zorgt voor samenhang en betrokkenheid en een gedeelde verantwoordelijkheid.

We pasten deze aanpak o.a. toe bij het maken van een inspiratieboek voor vrijwilligers, een visiedocument voor beleidsmakers en een projectplan voor samenwerkende natuur- en milieuorganisaties.

Kijk voor meer informatie op www.boekin1dag.nl

pand-12