Projectcommunicatie

Heeft u uw handen al vol aan uw project en mist u de capaciteit voor de communicatie, zowel gedurende het proces als over de resultaten? Schrijfburo Terwisscha & Wagenaar heeft ruime ervaring in projectcommunicatie. We zorgen er tijdens de rit voor dat alle betrokken goed worden geïnformeerd en waar nodig geënthousiasmeerd. Als de eerste resultaten zichtbaar worden, weet u zeker dat dit niet onopgemerkt voorbijgaat aan uw doelgroepen. Indien gewenst nemen we ook de contacten met de media voor onze rekening.

Cruciaal voor het projectverloop

In projecten met veel betrokkenen en belanghebbenden, is de communicatie cruciaal voor het verloop van uw project. Wij zorgen er voor dat alle betrokkenen gedurende het hele project tijdig en volledig worden geïnformeerd. Dat zorgt er ook voor dat processen snel vlot worden getrokken wanneer de samenwerking even hapert. We zorgen ervoor dat resultaten worden gevierd en successen gedeeld.

Draagvlak

Is uw project afhankelijk van draagvlak van derden, dan zorgen onze communicatie-adviseurs ervoor dat de externe communicatie bijdraagt aan het creëren van dat draagvlak. We zorgen ervoor dat burgers, overheden, ondernemers en andere stakeholders zich gehoord en betrokken voelen.