Free publicity

Reclame en marketing worden met steeds meer scepsis bekeken. Daarmee wint free publicity aan betekenis. Een positief bericht in de krant, een gastcolumn in een vakblad, een persoonlijk weblog of een veel geretweete tip vestigen op een inhoudelijke en persoonlijke manier de aandacht op uw expertise en activiteiten. Vanuit onze journalistieke achtergrond en kennis van social media kunnen we gratis publiciteit voor u genereren.

Nieuws

Om nieuws te worden, moet iets nieuws zijn. Of de media uw nieuws belangrijk genoeg vinden om mee te nemen, hangt in eerste instantie af van de inhoud. Maar ook de wijze van brengen, het slim kiezen van media, timing en uw reputatie als afzender spelen een rol. Als erkend deskundige krijgt u sneller aandacht dan als nieuwe speler in uw markt. In dat laatste geval is het handig eerst uw naamsbekendheid via free publicity te vergroten of om gebruik te maken van de bekendheid van anderen.

Free publicityplan

Uw doel bepaalt wat voor u de beste free publicity is. Wilt u veel bezoekers voor uw tentoonstelling? Aandacht van potentiële klanten? Een grotere naamsbekendheid of duidelijk maken waarin u zich van uw branchegenoten onderscheidt? In het ene geval volstaat een persbericht, in het andere kan het slimmer zijn meerdere ijzers in het vuur te hebben. Wij kijken samen met u wat u met free publicity wilt bereiken en welke middelen u daarvoor kunt inzetten. Desgewenst maken we een overzichtleijk free publicityplan, inclusief kostenoverzicht.

Social media

Social media, waaronder LinkedIn, Facebook en Twitter bieden tal van nieuwe mogelijkheden voor free publicity. Uiteraard nemen we de nieuwe media mee in het free publicityplan dat we voor u opstellen.

Enkele middelen waarmee we voor u free publicity genereren:

> Persbericht
> Column
> Artikel
> Blog
> Social Media