Rapporten & aanvragen

U communiceert met een doel. U wilt draagvlak voor uw plan, subsidie voor uw project, medestanders voor nieuw beleid of naleving van maatregelen. De tekstschrijvers van Schrijfburo Terwisscha & Wagenaar zijn gespecialiseerd in het schrijven van overtuigende teksten, waaronder rapporten, projectplannen en subsidieaanvragen.

Wilt u een beleidsstuk dat iedereen begrijpt? Een projectvoorstel dat anderen enthousiasmeert? Een aanbesteding waarmee u grote kans maakt op die mooie opdracht? Wij weten hoe we soms complexe materie omzetten in een inhoudelijk verhaal dat de lezer begrijpt en aanspreekt.

Regelingen en eisen

Goede argumenten zijn de basis voor overtuigende teksten. Een sterke aanvraag weerspiegelt de meerwaarde van uw idee en weerlegt bij voorbaat mogelijke bedenkingen. Ook moet uw subsidieaanvraag of projectvoorstel aansluiten bij de verwachtingen van de ontvanger. Als professionele tekstschrijvers zorgen we ervoor dat uw aanvraag aan alle regels en eisen voldoet, zonder dat dit de leesbaarheid in de weg zit.

Visitekaartje

Een bidbook, sociaal of MVO-jaarverslag of aanbesteding: ze zijn een visitekaartje voor uw kunnen, visie en ideeën. Wij zorgen ervoor dat die voor het voetlicht komen. In tekst, inhoud en vorm. Op papier of digitaal. We denken graag mee over het concept.

Lobby-instrument

Om anderen te overtuigen, heeft u een goed verhaal en de juiste argumenten nodig. Schrijfburo Terwisscha & Wagenaar heeft ervaring in het maken van speciale lobby-instrumenten. Inhoud met effect.

Boekin1dag

Participatie is de bron voor betrokkenheid. Door anderen uit te nodigen samen met u een plan te schrijven, te brainstormen en een project inhoud te geven, creëert u al doende draagvlak. Met Boekin1dag bieden wij een aantrekkelijk concept om samen on- en offline tot een projectvoorstel, organisatieverandering of nieuw beleid te komen.

Bekijk hier ons portfolio overzicht van projectplannen en aanvragen.

raam-h
raam-c