Beleidsplan

Beleidsplannen laten zich allerminst eenvoudig schrijven. U moet vaak veel praktische informatie kwijt. Meestal aangeleverd door verschillende (beleids)medewerkers. Dat kan de kern en kwaliteit van het stuk behoorlijk aantasten. Anders gezegd: komt het nieuwe beleid wel voldoende voor het voetlicht?

Hoe overtuigt u uw lezers van de meerwaarde van uw plan? Hoe creëert u draagvlak? Hoe zorgt u ervoor dat ook leken begrijpen wat u wilt bereiken en wat dat voor hen betekent? Wij redigeren uw plan zo dat het uw doel dient. Als u wilt, maken we ook een managementsamenvatting voor de beslissers of een populaire samenvatting voor extern gebruik.

Huisstijl en afkortingen

Wij redigeren uw beleidsplan zo dat de tekst correct is geschreven en prettig leest. Indien gewenst maken we een schrijfwijzer met terugkerende begrippen, eigen namen en afkortingen. Handig als u naderhand tekst toevoegt. Natuurlijk verzorgen we de inhoudsopgave, eventueel vooraf gegaan door een voorwoord, inleiding, leeswijzer en samenvatting.

Geheel uitbesteden?

Kost het schrijven van het beleidsplan u te veel tijd? Mist u de afstand om uw ideeën in een duidelijk en gestructureerd verhaal te gieten? Of moeten ideeën of stukken van verschillende afdelingen of medewerkers in één plan verwerkt worden? Overweeg dan ons het hele plan te laten schrijven.

Op basis van een briefing, achterliggende stukken en eventueel aanvullende interviews met collega’s, relaties of betrokkenen, maken we een opzet voor de inhoud en de indeling en schrijven we de inleiding. Dit biedt u een goed beeld van hoe het plan gaat worden. Is deze eerste aanzet akkoord, dan schrijven we het hele plan. U kunt de vorderingen online volgen en eventueel van commentaar of aanvullingen voorzien. Zo houdt u de eindregie.

Draagvlak

Bij het schrijven van beleidsplannen houden we rekening met de belangen en spelregels van uw organisatie en andere belanghebbenden. We zorgen ervoor dat uw argumenten goed naar voren komen en dat de meerwaarde van uw plan duidelijk is. De indeling stemmen we af op uw doel en doelgroep. Wordt het plan bijvoorbeeld gebruikt als discussiestuk voor een voorlichtingsavond, dan sluiten we elke paragraaf af met een aantal stellingen. Verdient uw plan een akkoord van uw bestuur? Dan voorzien we het graag van een enthousiast advies.

Bekijk hier een greep uit ons portfolio.

Tips:

> Een goed plan laat zich eenvoudig samenvatten
> Een goed plan schetst het resultaat in herkenbare beelden
> Een goed plan laat zien wat er mis kan gaan en wat er nodig is om dat te voorkomen.