Projectvoorstel

Wat maakt uw project de moeite waard? Wat moet het opleveren en wat is daarvoor nodig? Een goed projectvoorstel overtuigt de lezer van de meerwaarde van uw project en maakt duidelijk dat u daarvoor garant staat. Een projectvoorstel is een gedegen en goed sluitend verhaal. Dat verhaal schrijven of redigeren we graag.

Het schrijven van een projectvoorstel is een puzzel. Wij zorgen ervoor dat alle aangeleverde stukjes een geheel vormen. We nemen de lezer mee van de huidige situatie en de kansen die u ziet tot de verwachte resultaten. We zorgen voor een logische indeling en een kloppende en goed leesbare tekst. Een tekst ook die op alle mogelijke vragen een antwoord geeft. Waar nodig onderbouwen we de tekst met citaten of cijfers uit onderzoek.

Financiering

Wilt u uw projectvoorstel ook gebruiken om de financiering rond te krijgen, dan houden we daar bij het redigeren of schrijven rekening mee. In overleg kijken we voor welke subsidieregeling of fonds uw project in aanmerking komt en welke eisen dat aan uw voorstel stelt.

Nieuwe online methode

Heeft u een goed idee, maar nog niet alle partijen bij elkaar en alle handen op elkaar om het uit te voeren? Dan hebben wij een concept ontwikkeld dat partijen bij elkaar en op één lijn brengt, zodat uw idee kan uitgroeien tot een projectvoorstel en subsidieaanvraag. Hiervoor zetten we de boekin1dag methode in.

Wilt u uw voorstel extra onderbouwen met cijfers en data, dan zoeken wij die er graag voor u bij.

Bekijk hier een greep uit ons portfolio.