Subsidieaanvraag

100 procent garantie geven we niet, maar veel van ‘onze’ subsidieaanvragen worden gehonoreerd. We zijn bekend met de belangrijkste regionale subsidieregelingen, maar we schrijven bijvoorbeeld ook aanvragen voor landelijke regelingen, Leader en de Nationale Postcode Loterij.

Is de regeling onbekend? Dan verdiepen we ons erin. We zorgen ervoor dat we weten welke eisen er aan de subsidieaanvraag worden gesteld. En hoe we uw project zo omschrijven dat duidelijk is dat dit aan de criteria voldoet.

Goed plan

Een subsidieaanvraag moet kloppen en volgens de criteria zijn opgesteld. Maar zeker zo belangrijk is dat de beoordelaars enthousiast worden over uw plan. De tekst moet uw gedrevenheid weerspiegelen. Uw geloof in het belang van uw project, is onze inspiratie. Dat brengen we over.

Projectcommunicatie

Heeft u een goed idee, maar nog niet alle partijen bij elkaar om het uit te voeren. Behalve met het schrijven van subsidie-aanvragen, hebben we ook ervaring met de communicatie voorafgaand aan de aanvraag. We weten hoe we mensen op een lijn krijgen. En hoe we constructieve samenwerking tot stand brengen waarin een idee en conceptvoorstel uitgroeit tot een subsidieaanvraag. Hiervoor zetten we bijvoorbeeld boekin1dag in.

Succesvolle aanvraag Waddenfonds

Het Waddenfonds verleende begin november 2012 zijn eerste subsidies. Drie aanvragen werden gehonoreerd, waaronder die van ‘Waddengebied in oorlog’.  Wij schreven deze prettig leesbare aanvraag en het projectplan. Lees meer over het project en de succesvolle aanvraag in de blog van Kees.

Bekijk hier een greep uit ons portfolio.