Eindredactie

Eindredactie lijkt een duidelijk afgebakend begrip, maar als ervaren eindredacteuren weten wij dat het breed wordt geïnterpreteerd. Van de spreekwoordelijke puntjes op de i tot het volledig herschrijven van een tekst voor een bepaalde doelgroep; wij krijgen het allemaal als eindredactieverzoek binnen. Goede afspraken zijn daarom cruciaal. Bent u tevreden over de tekst, maar wilt u zeker weten dat deze ook foutloos is? Dan checken wij hem graag op punten en komma’s. Gaat het u erom de inhoud goed of beter af te stemmen op uw doelgroep of een ander medium? Dan gieten we uw inhoud indien nodig in een heel nieuw idioom.

Redigeren

Hoe grondig we een tekst redigeren, hangt behalve van de kwaliteit van de tekst ook af van uw vraag. Wij vinden het belangrijk dat u zich altijd in de tekst blijft herkennen. Bij omvangrijke en/of ingrijpende redactieklussen schrijven we daarom eerst een korte proeftekst. Die kunt u beoordelen toon en stijl. Bent u tevreden, dan redigeren we in dezelfde stijl verder. We bieden ook de mogelijkheid om het schrijfproces online te volgen; zo bent u altijd op de hoogte van de voortgang.

Leesniveau

Stelt u officiële eisen aan de leesbaarheid van uw tekst? Wij zijn bekend met de meest voorkomende niveau-indelingen en leescriteria. Of uw tekst nu begrepen moet kunnen worden door laaggeletterden of door hoogopgeleiden, door de leerlingen van groep 5 of de juf, wanneer u de eindredactie aan ons uitbesteedt, krijgt u altijd een tekst op het juiste niveau.

Huisstijl

Veel organisaties hebben een huisstijl, inclusief herkenbaar woordgebruik en een eenduidige spelling. Groene of witte boekje, getallen in cijfers of voluit? Er is geen fout of goed, maar het is wel belangrijk één lijn te kiezen. Als wij teksten voor u (eind)redigeren vragen we hier naar. Heeft u een huisstijlhandboek, dan nemen we dit in acht. Zijn er geen afspraken gemaakt over taalgebruik en spelling, dan stellen we bij omvangrijke opdrachten een korte handleiding op. Zo bewaken wij de eenheid en ontvang u een blijvend hulpmiddel.