Trots Schrijfburo schreef projectplan en gehonoreerde Waddenfonds-aanvraag

Waddengebied in Oorlog beloond door Waddenfonds

‘Het Waddenfonds (WF) heeft 5 november jl. aan drie projecten subsidie verleend. Dat heeft het Dagelijks Bestuur onder voorzitterschap van Tineke Schokker besloten. De projecten zijn: Waddengebied in oorlog, automooring voor veerboten en de versterking van de Prins Hendrikdijk. Aan deze projecten is in totaal 14 miljoen Euro subsidie toegekend. De eerste twee projecten zijn obstakelvrij. Zij worden binnenkort opgestart.’

Achter deze wat zakelijke formulering in het WF-persbericht gaat een hele wereld schuil. Op alle Waddeneilanden zijn al jaren zeer betrokken mensen bezig met het oorlogserfgoed: de verhalen van de eilandbewoners én de bezetters, het in kaart brengen en (deels) ontsluiten van de fysieke overblijfselen, zoals de stellingen en bunkers en het hele verhaal rond de Atlantikwall. Na jaren van voorbereiding, onderzoek, een eerder afgewezen subsidieaanvraag en lang wachten is deze passie en inzet nu beloond door het Waddenfonds. Als ‘obstakelvrij’ project met een compliment voor de leesbaarheid van het projectvoorstel.

– ‘Obstakelvrij’ project met een compliment voor de leesbaarheid van het projectvoorstel

Ik moeten bekennen dat ook ik beretrots was toen maandagavond het verlossende telefoontje kwam via de secretaris van het Waddenfonds. Joop de Jong, voorzitter van de aanvragende stichting Waddencentra, belde me meteen op met de mededeling: het is gelukt! Zo voelt het ook, we hebben het voor elkaar. Na jaren lobbyen, presenteren, informeren, het zoeken naar de cofinanciering en het regelen van toestemming, is het rond. Misschien wel tegen de verwachtingen in. Want nog niet zo lang geleden prijkte dit project niet bovenaan de lijstjes van provincies, gemeenten en Waddenfonds. Dat het ons als eerste is gelukt een erfgoedproject gehonoreerd te krijgen, geeft me een extra goed gevoel.

Deze beloning is het resultaat is van een lang en intensief proces, met af en toe wat frustratie rond het uitblijven van tenders, waarbij de aanhouder wint. Ik ben daar intensief bij betrokken geweest in opdracht van de stichting Waddencentra en de provincie Fryslân. We hebben de passie van de eilanders omgezet in een gloedvolle aanvraag met een goede vertaling van de criteria en aansluiting bij het vigerende (recreatie)beleid. Ook hebben we ervoor gezorgd dat gemeenten, provincies en de programmaregisseur van het WF erin geloofden. Dit is niet zo maar een leuk hobbyproject, maar geeft een belangrijk deel van onze recente geschiedenis inhoud en verbinding.

Binnen Waddengebied in Oorlog werken musea, cultuurhistorische verenigingen en gemeenten samen met eigenaren/beheerders om de Atlantikwall weer zichtbaar en voor het publiek toegankelijk te maken. In de eerste fase van het project worden vier bunkercomplexen op de Friese eilanden voor publiek toegankelijk gemaakt. In een nog in te vullen volgende fase wordt de verbinding gelegd met Texel en het vasteland (Den Helder, Harlingen en Delfzijl). Met het opzetten en invullen van deze tweede fase starten we binnenkort. Ook hier mag ik namens het Schrijfburo onze expertise weer inzetten. Daar zie ik naar uit.

– “Niet alleen omdat dit mij persoonlijk fascineert. Maar juist omdat het Schrijfburo hier zijn expertise en ruime ervaring kan laten gelden” –

Niet alleen omdat dit mij persoonlijk fascineert. Maar juist omdat het Schrijfburo hier zijn expertise en ruime ervaring kan laten gelden: 1. een goed verhaal met inhoud, 2. kennis van zaken met betrekking tot natuur, landschap, erfgoed, recreatie en toerisme, 3. een uitgebreid netwerk, 4. we zijn in staat om te verbinden en 5: we leveren resultaat binnen de afgesproken tijd. Met die kennis en kunde hebben we tot nu toe drie WF-aanvragen gehonoreerd gekregen: Waddenwandelen, Heraanplant Iepen in het Waddengebied en nu dus Waddengebied in Oorlog. Daarnaast zijn we betrokken bij diverse WF-aanvragen in voorbereiding; Terpen- en Wierdenlandschap in Ontwikkeling, Eendenkooien, Waddencentra(al) rond het Werelderfgoed, de Blauwe Kiekendief en een prachtig recreatief project: Waddenwandel4daagse.

Voorzitter van het DB Waddenfonds Tineke Schokker meldt: “Op 1 oktober is het Waddenfondsloket geopend. Prachtig dat nu al aan drie projecten subsidie kan worden toegekend. Hiermee wordt een kwalitatieve impuls gegeven aan het Waddengebied. Onze vernieuwde aanpak van het Waddenfonds is succesvol. Op naar de volgende toekenningen.”

Vanuit het Schrijfburo, Landschapsbeheer Friesland en andere organisaties beschouw ik die oproep als een persoonlijke uitdaging voor de komende jaren.


Alle artikelen van Kees Terwisscha van Scheltinga

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *